Disclaimer
Bij de samenstelling van deze site is ernaar gestreefd dat alle informatie op deze site correct is. Er wordt echter geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor onjuistheden en voor onjuiste informatie op deze site, noch van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

Privacy
Als je mailt dan worden jouw gegevens worden volstrekt betrouwbaar behandeld.
De gegevens worden voor administratieve doeleinden bij ons opgeslagen. De gegevens zullen nimmer aan derden worden doorgegeven