Wonen in Ureterp
Ureterp is de afgelopen 10 jaar snel gegroeid. Deze groei begon in het zuidelijke deel van het dorp. Rondom de ijsbaan is een nieuwbouwwijk verschenen. Meer recentelijk is de nieuwbouw verschoven in noordelijke richting, naar de Leidijk. Hier worden nog steeds woningen gebouwd en biedt ruimte aan nog meer uitbreidingsplannen.

Nieuwbouw Ureterp
Gemeente Opsterland gaat 15 hectare grond aankopen voor verdere woningbouw in Ureterp (noord fase 3). Het gaat om het gebied Weibourren/Skeapeleane, noord-oost zijde van het dorp. De grondaankoop is een uitvloeisel van het Structuurplan Opsterland 2000 - 2010 en het Woonplan. Voor meer informatie kun je terecht bij de plaatselijke makelaar Varwijk&Sibma.

Middenstand
Ureterp heeft een uitgebreide middenstand met o.a. 2 grote supermarkten. Maar ook op het gebied van kleding, doe-het-zelf, rijwielen, uiterlijke verzorging etc. kun je in Ureterp terecht. De middenstand is verenigd in de vereniging Handel en Nijverheid Ureterp.
De industrie in Ureterp is voornamelijk gevestigd op het industrieterrein "De Gilden". 
Daarnaast heeft het dorp meerdere horeca gelegenheden; 2 cafés, 2 cafetarias, een pizzeria en een Chinees Restaurant.

Evenementen in het dorp
In de zomermaanden worden er een aantal evenementen georganiseerd. In mei een braderie en het popfestival Oerrock. In juni het Langste Dag Festijn en in augustus/september het Dorpsfeest.

Sport
Sportief Ureterp vermaakt zich bij de diverse sportverenigingen die het dorp telt. Er wordt niet alleen in de open lucht gesport, maar ook binnen. De indoorsport vindt voornamelijk plaats in het MFC De Wier.
Een overzicht van de sportverenigingen vind je ook op de site